Ochrona środowiska to świadome korzystanie z nieodtwarzalnych zasobów naszej planety, to sposób na budowanie wizerunku na zewnątrz i podnoszenie motywacji pracowników wewnątrz organizacji.
Ochrona środowiska to mądre oszczędności ale również wymagania prawne, których niespełnienie może skutkować konsekwencjami dla organizacji.

Pomoc naszym Klientom w ramach stałej obsługi obejmuje:

  • prowadzenie sprawozdawczości
  • prowadzenie ewidencji odpadów
  • aktualizacja pozwoleń środowiskowych
  • regularne doradztwo z zakresu ochrony środowiska
  • pilnowanie terminów obowiązywania pozwoleń
  • pilnowanie terminów wykonywania pomiarów emisji
  • analiza zmian prawa w działalności
  • kontakt z organami kontrolującymi z zakresu ochrony środowiska
  • Audity oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Jeżeli powyżej widzisz obszar, w którym możemy Ci pomóc – skontaktuj się z nami