Obsługa bhp zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704, ze zmianami). Czyli kompleksowe pełnienie obowiązków służby bhp i co za tym idzie, zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Szkolenia bhp
    wstępne, okresowe z wykorzystaniem platformy do szkoleń on-line
  • Doradztwo bhp
    – kontrole bhp, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, opracowanie dokumentacji.

Chcesz spokoju w kontekście BHP – napisz, doradzimy jak zwiększyć bezpieczeństwo Twoje i Twojej załogi