Blog

Europa walczy z koronawirusem

Normy na pomoc walczącym z COVID-19 CEN – Europejski Komitet Normalizacyjny oraz CENELEC – Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniczny, na wniosek komis wniosek Komisji Europejskiej i w uzgodnieniu z krajowymi członkami...

szkolenia
Blog

DATY WAŻNOŚCI NORM

W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała nowe normy dotyczące systemów zarządzania, m.in.: PN-EN ISO 50001:2018-09 – Systemy zarządzania energią; PN-EN ISO 22000:2018-08...

outsourcing-uslug
Blog

AUDITY WEWNĘTRZNE ZDALNIE

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami, coraz więcej organizacji decyduje się na przeprowadzanie auditów w formie zdalnej. Polskie Centrum Akredytacji w dniu 15.04.2020r. ogłosiło, że oceny...