RODO NIE JEST STRASZNE, JEST PO PROSTU „OGÓLNE” 😊

Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych czyli RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) nakłada na przedsiębiorstwa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dotyczą dane. Niespełnienie tych wymagań wiąże się z brakiem zgodności z przepisami prawa.

W oparciu o wymagania Rozporządzenia oraz towarzyszących mu przepisów, bazując na doświadczeniu z zebranych podczas licznych wdrożeń i audytów, świadczymy pomoc w zakresie:

  • konsultacji istniejącej dokumentacji
  • szacowania ryzyka
  • oceny skutków dla ochrony danych
  • przygotowania i wdrożenia dokumentacji i systemu ochrony danych osobowych,
  • audytów funkcjonujących systemów,
  • szkoleń Inspektorów Ochrony Danych, szkolenia kadry,
  • audytów procesorów
  • pełnienia funkcji IOD-y lub innych stanowisk w zakresie ochrony danych osobowych

Masz pytanie – napisz do nas