DATY WAŻNOŚCI NORM

szkolenia

W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO opublikowała nowe normy dotyczące systemów zarządzania, m.in.:

  • PN-EN ISO 50001:2018-09 – Systemy zarządzania energią;
  • PN-EN ISO 22000:2018-08 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności;
  • PN-ISO 45001:2018-06 – Systemy zarządzania BHP.

Polskie Centrum Akredytacji ogłosiło trzyletnie okresy przejściowe na dostosowanie do wymagań nowych norm. Dla ISO 50001 okres ten ustalono, zgodnie z rezolucją IAF nr 2017-14, do 31 sierpnia 2021r.1 Ostateczny termin przejścia na nową normę ISO 22000 wyznaczono na 29 czerwca 2021r2., natomiast w przypadku systemu zarządzania BHP okres przejścia na nową normę ISO 45001 ustalono do 31 marca 2021r.3

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami, IAF przedłużyło okresy przejściowe o 6 miesięcy. Decyzja ta dotyczy wszystkich wskazanych powyżej systemów zarządzania, wobec czego ostateczne terminy przejścia na nowe normy wyglądają następująco:

  • ISO 50001 – luty 2022
  • ISO 22000 – grudzień 2021
  • ISO 45001 – 30 września 2021

Zgodnie z postanowieniami IAF, audyt migracji na nową normę może być przeprowadzony w formie zdalnej, o ile jest możliwa zdalna ocena spełnienia wszystkich wymagań, w tym obserwacji działań. W celu ustalenia możliwości wykonania auditu przejścia na nową normę należy skontaktować się z jednostką certyfikacyjną, która zaproponuje odpowiednie dla danej organizacji rozwiązanie.