1. Obsługa stała w zakresie ochrony środowiska, w ramach której realizujemy między innymi:

  • prowadzenie sprawozdawczości
  • prowadzenie ewidencji odpadów
  • aktualizacja pozwoleń środowiskowych
  • regularne doradztwo z zakresu ochrony środowiska
  • pilnowanie terminów obowiązywania pozwoleń
  • pilnowanie terminów wykonywania pomiarów emisji
  • analiza zmian prawa w działalności
  • kontakt z organami kontrolującymi z zakresu ochrony środowiska

2. Audity oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.