Wdrażanie wymagań akredytacyjnych

Zgodnie z przepisami prawnymi i wymaganiami NFZ dotyczących akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę związaną z przygotowaniem szpitala lub placówki POZ do przeglądu akredytacyjnego prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, mającego na celu przyznanie statusu akredytowanego szpitala lub placówki POZ.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż szpital cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Firma Biznes Partner świadczy usługi w zakresie:

  • przeprowadzenia przeglądu przedakredytacyjnego
  • doradztwa w zakresie wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych
  • szkolenia z interpretacji wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Szpitali i POZ