RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych nakłada na przedsiębiorstwa szereg obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dotyczą dane.

W oparciu o wymagania Rozporządzenia oraz towarzyszących mu przepisów, świadczymy pomoc w zakresie:

  • konsultacji istniejącej dokumentacji
  • szacowania ryzyka
  • oceny skutków dla ochrony danych
  • przygotowania i wdrożenia systemów ochrony danych osobowych,
  • audytów funkcjonujących systemów,
  • szkoleń Inspektorów Ochrony Danych, szkolenia kadry,
  • audytów procesorów
  • pełnienia funkcji w zakresie ochrony danych osobowych