• Obsługa bhp zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym służby bhp czyli całkowite pełnienie obowiązków służby bhp i co za tym idzie, zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Szkolenia bhp – wstępne, okresowe z wykorzystaniem platformy do szkoleń on-line
  • Doradztwo bhp – kontrole bhp, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi, opracowanie dokumentacji.