Wdrażanie systemów zarządzania

Oferujemy Państwu kompleksową usługę doradczo – szkoleniową przy wdrażaniu, utrzymywaniu oraz doskonaleniu w firmach następujących systemów zarządzania:

 • SA 8000 (System Zarządzania Odpowiedzialnością Społeczną);
 • BSC (Zrównoważona Karta Wyników);
 • ISO 9001 (System Zarządzania Jakością);
 • ISO 13485 (System Zarządzania Jakością dla producentów wyrobów medycznych);
 • ISO/ TS 16949 (System Zarządzania Jakością dla producentów z branży motoryzacyjnej);
 • EN 15038 (System Jakości dla biur tłumaczeń – w oparciu o wymagania dotyczące świadczenia usług tłumaczeniowych);
 • ISO 29990 (System Zarządzania Jakością dla dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych);
 • PN-EN 15224 (System zarządzania jakością w sektorze ochrony zdrowia);
 • ISO 22716 (System Jakości dla branży kosmetycznej – przewodnik Dobrej Praktyki Produkcyjnej)
 • ISO 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
 • ISO 20000 (System Zarządzania Usługami Informatycznymi)
 • ISO 3834 (System Jakości dotyczący spawania materiałów metalowych);
 • EN 1090 (Wymagania dla wykonawców konstrukcji stalowych i aluminiowych).
 • ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji);
 • ISO 14001 (System Zarządzania Środowiskowego);
 • ISO 50001(System Zarządzania Energią).
 • PN-N-18001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy);
 • OHSAS 18001 (Ocena Bezpieczeństwa i Higieny Pracy);
 • ISO 45001 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy)
 • SCC (Safety Checklist for Contractors czyli Standard Bezpieczeństwa dla Podwykonawców);
 • Dyrektywa SEVESO III (Dotycząca zarządzania zagrożeniami poważnymi awariami z udziałem substancji niebezpiecznych).
 • ISO 22000 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności);
 • BRC for Food Safety (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów i dostawców żywności);
 • BRC for Consumer Products (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów artykułów typu „non-food”, np. kosmetyków itp.);
 • BRC for Packaging and Packaging Materials (Standard dla dostawców do brytyjskich sieci handlowych zawierający wymagania dla producentów opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych dla żywności i innych wyrobów);
 • BRC for Storage and Distribution (Standard zawierający wymagania dotyczące magazynowania i dystrybucji produktów żywnościowych i „non-food” do brytyjskich sieci handlowych);
 • IFS Food (Międzynarodowy Standard Żywności).
 • HACCP
 • FSC CoC (System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej);
 • ISCC (System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw);
 • REDCert(System Certyfikacji Produkcji Biomasy i Biopaliw);
 • RSPO (The Roundtable on Sustainable Palm Oil – organizacja zrzeszająca przedstawicieli, związanych z produkcją oleju palmowego);
 • PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej);