Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych nie jest w Polsce niczym nowym, bo już ponad 20 lat – od 1997 roku – mieliśmy bardzo dobre krajowe prawo o ochronie danych osobowych, spójne z Dyrektywą 95/46. Rozporządzenie o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o swobodnym przepływie tych danych 2016/679 (RODO) dostosowuje nas do współczesnych warunków przetwarzania danych, ponieważ dostrzega przetwarzanie przy pomocy technologii (biometria), usługi społeczeństwa informacyjnego i co do zasady ma chronić osoby fizyczne (czyli każdego z nas ) przed nadużyciami w sferze danych osobowych.

RODO postrzegane jako system zarządzania bardziej niż przepis prawa, może być wdrożone skutecznie w każdej organizacji. Posiadając bogate doświadczenie doradcze, audytowe, wdrożeniowe i szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych możemy pomóc Państwu w dostosowaniu Państwa organizacji do wymogów prawnych tak, aby wdrożony system był dla Was przydatny i bezpieczny.

Jeżeli mają Państwo pytania, bądź możemy w czymś pomóc – Zapraszamy do kontaktu